III Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego „MKDUS 2.0”

Szanowni Państwo

Uniwersytet Szczeciński zaprasza na trzecią edycję Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji MKDUS 2.0, która odbędzie się w dniach 21-23.06.2023 r. na platformie MS Teams.

Konferencja została podzielona na trzy panele, tak, aby każdego dnia mogli zaprezentować się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych:

  • 21.06.2023 (środa) – PANEL ZIELONY – Współczesny świat (nauki matematyczne, nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o kulturze fizycznej, socjologia)
  • 22.06.2023 (czwartek) – PANEL CZERWONY – „A w co wierzysz?” – Wartości, przekonania, idee w ujęciu interdyscyplinarnym (filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki teologiczne i nauki o kulturze i religii, pedagogika)
  • 23.06.2023 (piątek) – PANEL FIOLETOWY – Wyzwania nauk społecznych w XXI wieku (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, psychologia)

Koszt uczestnictwa czynnego to 75 zł, z wydaniem artykułu naukowego w publikacji – 275 zł.

Więcej informacji, terminarz oraz formularz rejestracyjny na stronie: https://mkdus.usz.edu.pl