Kursy analizy barwników roślinnych w Centrum Szkoleń WB

Szanowni Państwo,

oferta szkoleń Centrum Szkoleń Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje praktyczne szkolenia o charakterze warsztatów, prowadzonych przez specjalistów naukowo-dydaktycznych Wydziału Biologii UW. Zajęcia osadzone są w realiach laboratoriów wydziału i prowadzone w małych grupach, dzięki czemu zapewniają praktyczne przygotowanie do późniejszej samodzielnej pracy z daną metodą badawczą.

Dla osób rozpoczynających prace badawcze z barwnikami: karotenoidami i chlorofilami są przygotowane dwa kursy:

  1. Analiza zawartości i składu karotenoidów w żywności, preparatach leczniczych i próbkach biologicznych
  2. Badanie zawartości, składu i fluorescencji chlorofili – wykorzystanie w badaniach na organizmach fotosyntetyzujących

Terminy będą dostosowane do możliwości zgłoszonych uczestników, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami kursów, a osoby zainteresowane udziałem – do zgłoszeń poprzez formularz zamówienia kursu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat.cswb@uw.edu.pl)