Zaproszenie na konferencję „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie serdecznie zaprasza studentów i młodych naukowców do udziału w XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 24-25 maja 2023r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ.

Zakres tematyczny konferencji:

  • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
  • Innowacje technologiczne i IT
  • Nauki medyczne i zdrowie
  • Komunikacja marketingowa i nowe media
  • Aktualne problemy polityki i bezpieczeństwa
  • Zrównoważony rozwój

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (40 pkt.), Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly (40 pkt.).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja.

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj. Termin zgłoszeń upływa 8 maja.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł, a termin jej uiszczenia upływa 10 maja.

Miejsce konferencji:

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn, Polska

Zapraszamy!