IV edycja „Białowieskiej Szkoły Statystyki”

Szanowni Państwo,

Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji „Białowieskiej Szkoły Statystyki”. Kurs odbędzie się w dniach 17-22 kwietnia 2023 roku w siedzibie Białowieskiej Stacji Geobotanicznej (ul. Sportowa 19, 17-230 Białowieża).

Kurs kierowany jest do magistrantów i doktorantów prowadzących badania naukowe w zakresie ekologii, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu statystyki i analizy danych. Wszystkie działania wykonywane będą za pomocą pakietu R. W trakcie kursu, poza wykładami i warsztatami, główny nacisk kłaść będziemy na pracę z własnymi danymi.

Od uczestników wymagamy własnego sprzętu komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem (R i Rstudio; informacje dotyczące pobrania i instalacji w komunikacie kursowym dla osób zakwalifikowanych), bazy danych przygotowanej w formie arkusza kalkulacyjnego oraz powiązanego z nią problemu badawczego.

Kurs prowadzą dr Patryk Czortek (Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego) i dr hab. Marcin Dyderski (Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk), w oparciu o własne doświadczenia z analizą danych opisujących świat roślin, zwierząt i grzybów w różnych ekosystemach.

Podczas BSS uczestnicy nauczą się:

  • podstaw składni języka R
  • przygotowania bazy danych do analiz
  • metod eksploracyjnej analizy danych
  • regresji liniowej i nieliniowej
  • zastosowania modeli mieszanych
  • analizy wariancji i testów statystycznych
  • metod grupowania obserwacji za pomocą dendrogramów
  • metod analiz wielowymiarowych (ordynacji)

Pierwsze pięć dni kursu będzie podzielone na trzy bloki: wykład wprowadzający, ćwiczenia i praca z własnymi danymi. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (14), rekrutacja będzie oparta o jakość opisu problemu badawczego i bazy danych. Udział w kursie jest bezpłatny. Wyżywienie i nocleg we własnym zakresie. Ze względów logistycznych proponujemy nocleg w pokojach gościnnych Białowieskiej Stacji Geobotanicznej.

Zapisy prowadzone są do 19 marca. 21 marca kandydaci dostaną mailowo informację o przyjęciu (bądź nie) na kurs.

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

dr Patryk Czortek
(p.czortek@uw.edu.pl)

dr hab. Marcin Dyderski
(marcin.dyderski@gmail.com)