Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.