Program Wymiany NAWA – nabór wniosków

OGŁOSZENIE NAWA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE WYMIANY OSOBOWEJ STUDENTÓW I NAUKOWCÓW W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wymianę osobową studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

 Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login, do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę. Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

 Szczegółowe informacje na stronie: https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/naukowcy-program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-edycja-2022