Spotkanie informacyjne

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z KANDYDATAMI NA DOKTORANTÓW ORAZ KANDYDATAMI
NA PROMOTORÓW  SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie zaprasza Kandydatów na Doktorantów oraz Kandydatów na Promotorów w Szkole Doktorskiej na spotkanie dotyczące procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

W skrócie przedstawiony zostanie też program i regulamin Szkoły Doktorskiej, prawa i obowiązki Doktoranta
oraz omówiona rola i znaczenie Promotora w przygotowaniu projektu Indywidualnego Planu Badawczego.

Termin: 17.05.2022

Godzina: 12.00

Sala: 2001 na Wydziale Chemii