Mobilny punkt szczepień na Wydziale Biologii UwB.

W dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 8.00-15.00 na Wydziale Biologii UwB czynny będzie mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19. Punkt zostanie zorganizowany w sali 1027.

W ramach funkcjonowania mobilnego punktu szczepień:

1. każda osoba uprawniona (tzn. posiadająca skierowanie elektroniczne w systemie e-pacjent) będzie mogła zaszczepić się przeciw COVID-19 preparatem jednodawkowym (Johnson&Johnson) bądź przyjąć dawkę preparatu dwudawkowego (Pfizer),

2. jeśli od ukończenia pełnego cyklu szczepień (w przypadku szczepionki dwudawkowej, np. AstraZeneca) minęło co najmniej 6 miesięcy – możliwe będzie przyjęcie trzeciej dawki (tzw. przypominającej), w tym wypadku niezależnie od pierwszego szczepienia, zostanie podana szczepionka firmy Pfizer,

3. w przypadku pracowników UwB będzie także możliwość nieodpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie

Szczepienia przeciw COVID-19 mają charakter otwarty, więc skorzystać z takiego szczepienia może każdy (pracownik, student, członek rodziny itp.). Od dnia 2 lutego br. trzecia dawka szczepionki p. COVID-19 przysługuje każdej osobie, która ukończyła 18 lat i w przypadku której od zakończenia cyklu szczepień minęło 6 miesięcy.


Szczepienia przeciw grypie skierowane są natomiast wyłącznie do osób zatrudnionych na UwB.