Seminarium naukowe na Wydziale Biologii

Szanowni Państwo,

Prodziekan ds. nauki Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza na Seminarium Naukowe

w dniu 16 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00, na którym

mgr Marta Wiktoria Szurlej

z Instytutu Biologii Ssaków, Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, doktorantka Studiów Doktoranckich w zakresie biologii na Wydziale Biologii UwB przedstawi referat zatytułowany:

Czynniki kształtujące proces deponowania guana przez nietoperze w środowisku wodnym i lądowym

Wystąpienie w trybie stacjonarnym odbędzie się w auli im. Profesor Aliny Myrchy (s. 2003) Wydziału Biologii,

przy ul. K. Ciołkowskiego 1J.Prodziekan ds. nauki
dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB