I Międzynarodowe Forum Dyskusyjne Nauka w praktyce: Ochrona przyrody w środowisku miejskim

Szanowni Doktoranci,

W dniach 8-9 września 2021 r. Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizują wirtualne I Międzynarodowe Forum Dyskusyjne Nauka w praktyce: Ochrona przyrody w środowisku miejskim

http://sip2021.pl/, https://biologia.uwb.edu.pl/aktualnosci/nauka-w-praktyce-ochrona-przyrody-w-srodowisku-miejskim-791/  

Wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą ochroną fauny i flory, jak również zależnościami między człowiekiem i przyrodą w środowisku miejskim gorąco zapraszamy do wysłuchania referatów i udział w dyskusji.   

Wystąpią m. in. prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, dr hab. Tomasz Szymura, prof. UWr., dr hab. Magdalena Szymura, prof. UWr., dr hab. inż. Michał Ciach, profesor UR, dr Marek Bartoszewicz i wiele innych specjalistów-naukowców zaangażowanych w badaniach bioróżnorodności oraz w ochronę przyrody w miastach.

Międzynarodowe spotkanie odbędzie się online i jest całkowicie bezpłatne.

Wymagana jest jedynie rejestracja pod adresem sip2021@uwb.edu.pl.

Otrzymają Państwo we wrześniu link do sesji naukowych.

Liczymy na spotkanie z Państwem i zapraszamy do udziału w forum, 

Pozdrawiam w imieniu organizatorów, 

Dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB

Prodziekan ds rozwoju Wydziału Biologii UwB