Doktorantka SDNSiP w gronie stypendystów prestiżowego Eiffel Excellence

Doktorantka II roku w dyscyplinie nauki chemiczne mgr Izabela Kurowska znalazła się w gronie stypendystów prestiżowegos typendium Eiffel Excellence. W ramach stypendium odbędzie ona roczny staż na Uniwersytecie im. Paula Sabatieraw Tuluzie (Francja). 

Swoją pracę doktorską realizuje w Zakładzie Polimerów i Syntezy Organicznej Wydziału Chemii pod kierunkiem dwóch promotorów: dr hab. Agnieszki Z. Wilczewskiej, prof. UwB oraz prof. Mathiasa Destarac z Uniwersytetu im. Paula Sabatiera w Tuluzie.  

Serdecznie gratulujemy!