Aktualności


 • Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzania ocen śródokresowych

  Posiedzenia komisji do spraw przeprowadzenia ocen śródokresowych odbędą się w następujących terminach:  – dyscyplina: filozofia –  08.10.2021r. – dyscyplina: historia – 06.10.2021r. – dyscyplina: językoznawstwo – 08.10.2021r.

 • Realizacja zajęć w roku akademickim 2021/2022

  Realizacja zajęć w roku akademickim 2021/2022

 • Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB na rok akademicki 2021/2022

  Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB na rok akademicki 2021/2022

 • Dyżur Dyrektora SDNH

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na dyżur prof. dr hab. Urszuli Sokólskiej, który odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2021 r. w godzinach 11-13 w p. 144.

 • Rekrutacja

  Szanowni Państwo,  zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022. Informacje znajdą Państwo w zakładce Kandydaci

 • SPNJO UwB ZAPRASZA

  SPNJO UwB ZAPRASZA na kurs przygotowujący do egzaminu IELTS    więcej informacji

 • Boże Narodzenie

  Boże Narodzenia 2020

 • Informacja

  Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Informacją Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z 13 października 2020 r. w sprawie działalności SDNH.

 • ISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW

  LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB – rok akademicki 2020/2021.

 • Decyzja

  Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Decyzją nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 10 września 2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia w Szkole Doktorskiej…