SIÓDMA ZIMOWA SZKOŁA METODOLOGICZNA


Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
mają zaszczyt zaprosić do udziału w SIÓDMEJ ZIMOWEJ SZKOLE
METODOLOGICZNEJ, która odbędzie się ON-LINE W DNIACH 16-17 LUTEGO
2022 ROKU.

Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych
specjalistów w kraju chciałyby SKONSULTOWAĆ SWOJE PROJEKTY BADAWCZE
LUB AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA POD KĄTEM POPRAWNOŚCI
METODOLOGICZNEJ.  Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów
politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o
mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie
swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów
Narodowego Centrum Nauki, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i
wszelkich innych prac badawczych.

Informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej https://metodologicznaszkola.umk.pl/

Zaproszenie na konferencję

Termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty do 01.02.2022 r. (GODZ. 23:59)!