Studencko-doktorancka konferencja naukowej „Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku”

Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego ma zaszczyt
zaprosić do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji
naukowej „Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w
języku”, która odbędzie się w dniach 23-24 KWIETNIA 2022 roku w
formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

LINK DO WYDARZENIA NA PLATFORMIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ FACEBOOK:
https://fb.me/e/30G4ZETRI [1]

Roman Jakobson pisał, że „dążenie do oddzielenia poetyki od
językoznawstwa jest usprawiedliwione tylko w tym wypadku, jeżeli
dziedzina językoznawstwa zostaje bezprawnie ograniczona”. Wychodząc
z założenia o interdyscyplinarności nauk humanistycznych, pragniemy
poświęcić konferencję zagadnieniom wzajemnych stosunków, jakie
zachodzą między językiem a literaturą, by wskazać, że obie te
dyscypliny nieustannie na siebie oddziałują. Z tej przyczyny do
udziału w konferencji zapraszamy językoznawców, literaturoznawców,
kulturoznawców, a także wszystkich badaczy innych dyscyplin, którzy
są zainteresowani tematem.

Krąg tematyczny wyznaczają następujące zagadnienia:

    * językowa analiza tekstów literackich,
    * badanie językowego obrazu w tekstach kultury,
    * zagadnienie metafory w tekście literackim,
    * stylizacje językowe w literaturze (socjolekty, profesjolekty,
gwary),
    * idiolekty autorów,
    * leksyka i gramatyka w tekstach literackich,
    * tłumaczenia i przekłady,
    * przekłady intersemiotyczne,
    * wpływ polszczyzny literackiej na język ogólny (normy, wzorce, mody
językowe, skrzydlate słowa).

Abstrakty wraz ze swoimi danymi kontaktowymi prosimy wysyłać przez
formularz znajdujący się w linku poniżej do 13 LUTEGO 2022 roku. Za
udział w konferencji nie jest przewidziana opłata.

Swojego patronatu udzielili: Prodziekan ds. studenckich Wydziału
Polonistyki UW dr Łukasz Książyk, Fundacja Języka Polskiego,
Instytut Języka Polskiego UW oraz Instytut Literatury Polskiej UW.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DLA UCZESTNIKÓW (na ten link proszę
wysłać swoje abstrakty):
https://docs.google.com/…/1eaX4KkMxa-BhTp9jMxWBo…/ [2]

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DLA UCZESTNIKÓW BIERNYCH:
https://forms.gle/JuU1FhPEDuosREgS8 [3]

Skład Komitetu Naukowego:

-dr hab. Iwona Burkacka, Instytut Języka Polskiego UW,

-dr Tomasz Jędrzejewski, Instytut Literatury Polskiej UW,

-dr hab. Magdalena Zawisławska, Instytut Języka Polskiego UW.

Skład Komitetu Organizacyjnego:

-Karol Kwiecień,

-Agata Łojek,

-Przemysław Megger,

-Jadwiga Mik,

-Aleksandra Orzechowicz.

Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji studentom i doktorantom.

Z wyrazami szacunku

Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego

Uniwersytet Warszawski