III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura we współczesnym świecie”

Zapraszam do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura we współczesnym świecie”, która odbędzie się online 26 sierpnia 2021 roku. 

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji nad przeszłością, teraźniejszością i perspektywami kultury, która wraz z upływem czasu ulega zmianom. Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji prac w formie wystąpienia ustnego, udziału w dyskusji oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, a także przypomni, jak dawniej definiowano kulturę.

Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu kultury, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, czy historyków. Do udziału w Konferencji zapraszamy również badaczy, przedstawicieli instytucji kultury oraz animatorów kultury.

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji trwa do 19 sierpnia 2021 roku.

Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Więcej szczegółów znajdą Państwo na: MailScanner has detected a possible fraud attempt from „3waq8.r.ag.d.sendibm3.com” claiming to be http://fundacja-tygiel.pl/kultura/

Organizatorem Konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Komitet OrganizacyjnyKonferencji

kultura@fundacja-tygiel.pl