IV edycja konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej

Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Redaktorzy naukowi serii „Polityka w kulturze” ogłaszają czwartą edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej refleksji filozoficznej nad zagadnieniami społeczno-politycznymi oraz promowanie dorobku naukowego polskich autorów podejmujących tę tematykę. Do konkursu kwalifikowane będą zarówno autorskie analizy filozoficzne problemów społeczno-politycznych, jak i oryginalne rozważania z zakresu historii filozofii i historii idei.

Nagrodą w konkursie jest publikacja rozprawy przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w serii „Polityka w kulturze”.
Termin zgłaszania prac upływa 31 października 2021 roku

Zasady konkursu:
1. pracę do konkursu zgłosić mogą: Autor rozprawy, jej promotor w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora oraz kierownik jednostki nadającej stopień,
2. do konkursu kwalifikowane będą prace niezależnie od terminu ich obrony,
3. dokumentacja niezbędna do złożenia pracy do konkursu obejmuje:
– pismo zawierające zgłoszenie, uzasadnienie zgłoszenia oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora na podstawie zgłaszanej rozprawy,
– jeden egzemplarz pracy doktorskiej w formie drukowanej oraz jej wersję elektroniczną na nośniku danych,
– recenzje pracy w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora,
4. wszelkie dokumenty przesyłać należy na adres Instytutu Filozofii UMK (ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Konkurs: Polityka w kulturze”,
5. prace oceniała będzie kapituła konkursowa w składzie:
Prof. dr hab. Adam Chmielewski
Prof. dr hab. Marek N. Jakubowski
Prof. dr hab. Andrzej Szahaj – przewodniczący
dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: jgrygienc@umk.pl. Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Ul.Warszawska 63
15-062 Białystok
tel.085 745 77 34