Ocena śródokresowa

2021/2022

Akty prawne

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Komisje śródokresowe

Decyzja nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzania ocen śródokresowych

Wyniki oceny śródokresowej

2020/2021

Akty prawne

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzania ocen śródokresowych

Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzenia ocen śródokresowych: 

– dyscyplina: ekonomia i finanse19.10.2021r.

– dyscyplina: nauki prawne 29.10.2021r.

– dyscyplina: nauki socjologiczne 18.10.2021r.

– dyscyplina: pedagogika18.10.2021r.

Wyniki oceny śródokresowej

Wyniki oceny śródokresowej 2020/2021