Wsparcie doktorantów

CENTRUM WSPARCIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Dr hab. Karol Konaszewski prof. UwB

Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami

biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
k.konaszewski@uwb.edu.pl

wtorek 8:30 – 10:00
środa 8:30 – 10:00
czwartek 11:45 – 13:15

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 października 2022 r.
w sprawie określenia Zasad wsparcia studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami w formie włączenia osób trzecich oraz dodatkowych, indywidualnych zajęć dydaktycznych

Załącznik

WSPARCIE SOCJALNE

Ubezpieczenia i domy studenta

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczeniu podlega doktorant, który ukończył 26 rok życia oraz nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W przypadku, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, obowiązek zgłoszenia do go ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

Druk oświadczania doktoranta do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego

Domy studenta 

Uniwersytet w Białymstoku oferuje doktorantom miejsca zakwaterowania w Domach Studenta nr 1 przy ul. Żeromskiego 1 i nr 3 przy ul. Pogodnej 65. Więcej informacji w sekretariacie szkoły.

Komunikat nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie liczby miejsc przyznanej studentom i doktorantom w Domu Studenta w roku akademickim 2023/2024