Konferencje, szkolenia, konkursy

KONKURSY

Konkursu im. Artura Rojszczaka

Informacje

KONFERENCJE

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Postpandemiczna rzeczywistość. Jak Koronawirus zmienił świat”

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji na temat wpływu pandemii wywołanej wirusem COVID-19 na m.in.: prawodawstwo państwowe, gospodarkę, rozwój medycyny, a także na inne zmiany zachodzące w państwach i społeczeństwie. Do udziału w konferencji będą przyjmowane również referaty bezpośrednio niedotyczące okresu pandemii, ale przedstawiające np. wieloletnie gospodarcze i społeczne skutki pandemii, postulaty de lege ferenda celem lepszego dostosowania prawodawstwa państw do przyszłych kryzysów, czy też omówienie negatywnych lub pozytywnych efektów Pandemii w perspektywie kolejnych dekad.

PUBLIKACJA
Efektem końcowym OKN będzie wydanie publikacji naukowej (monografii) w wydawnictwie ujętym na liście ministerialnej – Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (I poziom, 80 pkt).

Termin konferencji: 12.05.2023 r.

Miejsce konferencji: Wydział Prawa UwB, ul. Mickiewicz 1, Białystok

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/events/692783845962411/?active_tab=about

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dowody w postępowaniu cywilnym

KIEDY: 20 maja 2023 r.

GDZIE: Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, sala gamma (parter)

Konferencja ma na celu zaprezentowanie oraz wymianę myśli i doświadczeń związanych z problematyką

dowodów w postępowaniu cywilnym.

Jest ona kierowana do wszystkich teoretyków i praktyków prawa zainteresowanych powyższą tematyką.

Radę Naukową Konferencji tworzą prof. dr hab. Krzysztof Knoppek, prof. UAM dr hab. Joanna Mucha, dr Krzysztof Drozdowicz.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a każdy zapisany uczestnik obecny podczas minimum dwóch pełnych paneli Konferencji na swoją prośbę otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

Certyfikaty (w formacie PDF do samodzielnego wydruku) wysyłane będą mailowo po weryfikacji obecności uczestników.

Link do zapisów: https://forms.gle/aGD8ah9mx9pb73du8

WYGŁOŚ WYSTĄPIENIE PODCZAS KONFERENCJI – bezpłatnie.

Nabór abstraktów prowadzimy do 11 kwietnia br., godz. 23:59.

Zgłoszenia tematów proponowanych wystąpień (zawierające imię i nazwisko, ew. tytuł zawodowy/naukowy oraz afiliację) wraz z abstraktem prosimy wysyłać na adres: oknknppc@gmail.com.

Prosimy by sam abstrakt był zanonimizowany.

Pozostałe wymogi dotyczące abstraktów:

1. do 1500 znaków (ze spacjami), nie licząc bibliografii i tytułu abstraktu

2. Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5;

3. Tekst wyjustowany;

4. Bibliografia;

5. Format PDF.

* Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

** Abstrakty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucane w ramach wstępnej weryfikacji formalnej.

Kontakt: oknknppc@gmail.com

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/959099415254629?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Sesja posterowa dla młodych naukowców17-20.09.2024 r.

Zaproszenie

Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie22 marca 2023 roku o godz. 16.00.    

Tematyka seminarium: „Green, technological, and social transformations of organisations and economies„.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza Forms znajdującego się poniżej do 20 marca 2023 roku.    

Link do rejestracji: https://forms.office.com/r/E8ehfbDeFE

W razie pytań kontakt mailowy: Renata.Majewska@ue.wroc.pl 

XIV Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”24-25 maja 2023r.

Zakres tematyczny konferencji:

  • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
  • Innowacje technologiczne i IT
  • Nauki medyczne i zdrowie
  • Komunikacja marketingowa i nowe media
  • Aktualne problemy polityki i bezpieczeństwa
  • Zrównoważony rozwój

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (40 pkt.) i Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly (40 pkt.).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 maja 2023r. Możliwość rejestracji na stronie www.naukaipasja.com.pl

Koszt uczestnictwa: 100 zł, termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 maja 2023 r.

Miejsce konferencji:

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn, Polska

Etyczny wymiar jakościowych badań społecznych. Doświadczenia, dylematy, refleksje

Zaproszenie

Szkolenia

Elektroniczne źródła informacji naukowej _26.10.2023 r.

Dyrektor SDNS UwB dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB zaprasza na szkolenia pt.  „Elektroniczne źródła informacji naukowej„, które odbędzie się 26 października 2023 r., w godzinach 15.30-17.30, w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, przy ul. K. Ciołkowskiego 1R (I piętro).

Work&Science Academy | Zaproszenie na szkolenia nauka&biznes

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło zaprosić całą społeczność doktorancką do udziału w cyklu warsztatowo-szkoleniowym w ramach projektu Work&Science Academy, które odbędą się w dniach 26-27 października 2023 r. na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Celem szkoleń jest wyposażenie młodych naukowców, doktorantów i studentów ostatnich lat studiów w niezbędne kompetencje i umiejętności podnoszące ich konkurencyjność na rynku pracy. W ramach cyklu przewidziane są następujące szkolenia:

– Sztuka autoprezentacji, czyli jak mówić, żeby być usłyszanym,
– Młody naukowiec w wielkim świecie – współpraca międzynarodowa na starcie kariery naukowej,
– Modele współpracy uczelni z biznesem,
– Praktyki zagraniczne – złoty gral na rynku pracy,
– Sztuczna inteligencja w świecie biznesowo-naukowym,
– Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w zespole,
– Umiejętności transwersalne w karierze naukowej,
– Budowanie wizerunku biznesowo-naukowego w social mediach.

HARMONOGRAM

Zapisy na szkolenia są możliwe za pośrednictwem strony internetowej: https://workscience-forum-2023.gridaly.com/registration (po rejestracji otrzymają Państwo maila z linkiem do zapisów).

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Istnieje także możliwość uzyskania stosownego zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

W załączeniu przesyłam zaproszenie adresowane do Pani Dyrektor oraz szczegółowy harmonogram szkoleń. W razie dodatkowych pytań służę wszelkimi informacjami.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!

Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Lewandowska
Koordynator Work&Science Academy Białystok

Spotkanie online z cyklu „Spotkanie z Praktykiem”- 19.01.2023 r. – organizator Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego

W imieniu Dyrekcji Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz społeczności doktorantów SD US informuję, że 19.01. br o godzinie 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie online z cyklu „Spotkanie z Praktykiem”, w ramach którego dr Stefan Chabiera wygłosi wykład pt.: „Doktorat wdrożeniowy – Jak dobrze z pasji zrobić sposób na życie?”. Link do spotkania poniżej:

https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/spotkanie-z-praktykiem/

Szkolenie on-line nt. Elektroniczne źródła informacji naukowej.

Spotkanie I – 27.10.2021, w godz. 16.30-17.30

nt. Gdzie i jak szukać informacje do prac naukowych  

Tematyka: wyszukiwanie informacji naukowej w źródłach elektronicznych komercyjnych i otwartych, z uwzględnieniem praw autorskich.

Spotkanie II – 03.11.2021 r., w godz. 16.30-17.30 

nt. Otwarta Nauka – wybrane aspekty

Tematyka:  wybrane aspekty Otwartej Nauki – Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (ze szczegółowym omówieniem udostępniania doktoratów i innych publikacji), identyfikatorów (ORCID, DOI), Planu „S”, Otwartych danych badawczych, Otwartych programów publikowania oraz drapieżnych wydawnictw.

Bliższych informacji udziela Sekretariat SDNS.

Inne szkolenia/KURSY

Kursy metodologiczne

https://navoica.pl/courses

https://www.copernicuscollege.pl/kursy/metodologia-nauk-prawnych?fbclid=IwAR2KMdeLqB31aGT0p9WAOhA8gJsJ_MwgKBoXN9ZrxKibFQfr6ZHSWwGIeM4

Inne kursy

https://www.copernicuscollege.pl/kursy/lista

Inne zaproszenia na kursy

Weekendowym kurs z występowania na konferencjach oraz publikowania artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach pt. „Presenting at Conferences & Publishing Research Made Easy”.

Kurs poprowadzi naukowiec/native speaker ze Stanów Zjednoczonych, absolwent prestiżowego George Mason University, John Patrick Higgins. Ponieważ Center For American Studies działa na zasadzie non-profit (nie dla zysku), opłaty za kurs służą wyłącznie na pokrycie kosztów organizacji kursów i wynagrodzenie dla amerykańskich ekspertów.

Center For American Studies zaprasza do udziału w certyfikowanym weekendowym kursie Presenting at Conferences & Publishing Research z native speakerem-naukowcem z USA (absolwentem prestiżowego George Mason University), Johnem Patrickiem Higginsem.

W toku kursu:

  • Opanujesz sztukę prezentowania badań na (nawet najbardziej prestiżowych) konferencjach krajowych i międzynarodowych
  • Dowiesz się jak szybko i skutecznie pisać abstrakty, który sprawią, że dostaniesz się na wymarzone konferencje
  • Poznasz skuteczne metody pisania i publikowania artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach
  • Dowiesz się jak reagować na krytyczne komentarze ze strony recenzentów publikacji oraz podchwytliwe pytania w czasie paneli dyskusyjnych konferencji

Damy Ci też szansę na przećwiczenie swoich umiejętności w praktyce! Jeśli zechcesz, to zaangażujemy Cię w przydatne ćwiczenia praktyczne.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy ambitnych studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

Termin kursu: 24-25 marca 2023 (zaczynamy w piątek wieczorem i kończymy w sobotę po południu). Sugerujemy rejestrować się do 19 marca 2023 Liczba miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji o zapisach: https://fb.me/e/32VRUdfDs