Konferencje i szkolenia

KONFERENCJE

Międzynarodowa Olimpiada Geopolityczna

Polskie Towarzystwo Geopolityczne (PTG) zaprasza doktorantów (pon. 30 roku życia) do V edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i doktorantów.

Plakat

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zapisy na olimpiadę trwają do 1 marca. W tym roku finał olimpiady odbędzie się w Przemyślu. Wszystkie informacje dostępne są  także na stronie: https://ptg.edu.pl/olimpiada/

CBSS – Baltic Sea Science Award 2022

Konkurs Baltic Sea Science Award 2022 –ulotka

Zaproszenie do konkursu grantowego Tech Minds

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy doktorantów Państwa uczelni do udziału w konkursie grantowym Tech Minds, organizowanym przez PwC Polska.

Naszym celem jest umożliwienie doktorantom oraz pozostałym uczestnikom przygotowania i wdrożenia projektu opartego o technologie. Chcemy oddać im przestrzeń do realizacji ich własnych idei i pomysłów oraz pokazać, że technologię można wykorzystać do poprawy relacji, komunikacji czy wymiany wiedzy.

Do wygrania są trzy granty po 40 000 zł na realizację projektu. Zgłoszenie należy wysłać do 7 marca 2022 roku.

10 drużyn, które przejdą do finału będzie miało okazję przedstawić swój projekt przed kapitułą konkursu składającą się z przedstawicieli czołowych firm w Polsce, m.in: InPost, Żabka, Orange, Netia, mBank, Bank Millennium, Rossmann, Microsoft czy Google.

3 zwycięskie drużyny będą miały okazję wdrożyć swój projekt co pozwoli im na zdobycie indywidualnego, certyfikowanego doświadczenia projektowego, które z pewnością będzie bardzo istotnym punktem w CV.

o pomoże przygotować projekt?

Interaktywną instrukcję znajdą Państwo pod linkiem: https://pwc.to/35pPEoC 

poniżej w pigułce najważniejsze informacje: 

💬 Krok 1: Indywidualne konsultacje 

Oferujemy godzinne, bezpłatne konsultacje projektowe, na których odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące konkursu. Podczas spotkania będzie można skonsultować pomysł na projekt czy dopytać o regulamin

Napisz, aby ustalić termin: kontakt@techminds.pl 

💬 Krok 2: Grupa na FB Tech Minds

Grupa powstała aby wzajemnie się inspirować, rozmawiać o pomysłach na projekt, otrzymywać wsparcie w realizacji projektu, informacje o webinarach oraz poznawać osoby o podobnych zainteresowaniach.

Kliknij, by dołączyć!

💬 Krok 3: Pigułka wiedzy

Kompleksowy przewodnik, który wskaże ci jaki rodzaj projektu możesz przygotować
oraz jak sprawnie i poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Przeczytaj!

💬 Krok 4: Cykliczne webinary

Oferujemy wsparcie w realizacji projektu na różnych płaszczyznach. Zapraszamy ekspertów, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu projektów, podpowiadają jak się inspirować i co daje udział w grupach projektowych.

Dołącz do najbliższego webinaru: ,,Jak zostać liderem projektu?” 1 lutego o godz. 19:00

Zachęcamy Państwa do opublikowania informacji o Tech Minds wśród społeczności doktoranckiej oraz w razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem: kontakt@techminds.pl 

Zachęcamy do udziału!

Zespół Tech Minds
Dominik Dyszkowski
  PwC | Corporate Social Responsibility Intern Mobile: +48 519 506 389 Email: dominik.dyszkowski@pwc.com PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Zaproszenie do publikacji w Zeszytach Naukowych PTE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nabór artykułów do 16. numeru Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze.
Profil naukowy naszego czasopisma jest interdyscyplinarny i odnosi się do problematyki z zakresu nauk społecznych.
Publikowane artykuły osadzone są na gruncie następujących dyscyplin:

 • ekonomia i finanse,
 • zarządzanie i jakość,
 • geografia społeczno-ekonomiczna,
 • gospodarka przestrzenna,
 • nauki socjologiczne,
 • oraz nauki o polityce i administracji.

Jesteśmy czasopismem naukowym, wydawanym od 2014 roku jako półrocznik.
Publikujemy artykuły w językach polskim oraz angielskim.
Redakcja udostępnia teksty na zasadach otwartego dostępu (Open Access), zgodnie z licencją Creative Commons: CC BY 4.0.

Wartość punktowa artykułu: 20 pkt. (Wykaz czasopism naukowych MEiN z 1 grudnia 2021 r.).
Artykuły w elektronicznej wersji są dostępne m.in. w bazach: ERIH PLUS, DOAJ, Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, Google Scholar, BazEkon, Arianta.
Publikacja w Zeszytach jest dla Autorów bezpłatna.

Nabór do 16. numeru potrwa do 31 marca 2022 roku.
Jeśli są Państwo gotowi zgłosić swoją publikację, prosimy o przesłanie artykułu, za pośrednictwem elektronicznego Panelu redakcyjnego, znajdującego się na stronie Zeszytów.

Z poważaniem,
Redakcja Zeszytów Naukowych
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Zielonej Górze
www.journal.ptezg.pl
www.ptezg.pl
tel. 68-3202589
biuro@ptezg.pl

VII Zimowa Szkoła Metodologiczna

Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić do udziału w siódmej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się on-line w dniach 16-17 lutego 2022 roku.   Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej.  Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.   Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji wszystkim osobom, które mogą być zainteresowane wydarzeniem. W załączniku przesyłamy zaproszenie zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy. Informacje dotyczące konferencji dostępne są również na stronie internetowej https://metodologicznaszkola.umk.pl/.    Termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty do 01.02.2022 r. (godz. 23:59)!

Projekt „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca” 3-6 marca 2022 r.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630).

„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” to projekt o charakterze szkoleniowo-popularyzatorskim, w ramach której w dniach 3-6 marca 2022 r. przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty z praktykami oraz ekspertami dla przedstawicieli środowiska doktorantów, kształcących się zarówno w szkołach doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich. Projekt ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć świadomość doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, jak również wyposażyć w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje twarde.

Realizacji tego celu ma służyć przeszkolenie wyłonionej grupy doktoranckich ekspertów z całej Polski (limit miejsc: 35), którzy po odbyciu szkolenia przeprowadzą spotkania informacyjne w ośrodkach akademickich w całym kraju.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie doktorantów o możliwości udziału w projekcie.

Poniżej przesyłamy szczegółowe informacje.

Co oferuje „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

W ramach projektu SMNS Krajowa Reprezentacja Doktorantów oferuje:

 • udział w cyklu szkoleń (m.in. z zakresu regulacji ustawowych dotyczących doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich, regulacji w zakresie okresu przejściowego, jak również badań naukowych, pozyskiwania grantów badawczych, aplikowania na staże i wyjazdy zagraniczne; co więcej zorganizowane zostaną warsztaty z umiejętności miękkich przydatnych podczas wystąpień publicznych, warsztaty z zarządzania czasem, organizacji pracy własnej i zespołowej oraz obsługi narzędzi IT wspomagających prace naukowo-dydaktyczną);
 • stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych;
 • zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego projektu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”;
 • certyfikaty po odbyciu szkoleń i spełnienia wymogów niezbędnych do ukończenia projektu.

Jaka jest wysokość opłaty za udział w „Szkole Młodego Naukowca-Samorządowca”?

Nie pobieramy opłat za udział w projekcie (tj. za udział w szkoleniach, zakwaterowanie i wyżywienie).

Kiedy odbędzie się „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

Projekt rozpocznie się 3 marca a zakończy 6 marca 2022 r.

Gdzie odbędzie się „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

W Zakopanem.

Jaki jest limit uczestników „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

Maksymalna liczba miejsc: 35 doktorantek/doktorantów.

Czego oczekujemy od Kandydatów?

 • statusu doktoranta,
 • doświadczenia w działalności naukowej,
 • zaangażowania oraz odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • dyspozycyjności czasowej,
 • dużo uśmiechu,
 • mile widziane: doświadczenie w działalności organizacyjnej i samorządowej.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o przesłanie na adres smns@krd.edu.pl następujących dokumentów:

 • skanu podpisanego Życiorysu;
 • skanu podpisanego Listu motywacyjnego (prosimy o zawarcie w liście informacji o osiągnięciach naukowych, badawczy, organizacyjnych, samorządowych; max. 1 strona A4);
 • skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • skanu wypełnionych i podpisanych załączników do Regulaminu zał. 1 Akceptacja Regulaminu, zał. 2 Zgoda na przetwarzanie wizerunku).

Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: „Zgłoszenie SMNS– Imię Nazwisko-Nazwa Uczelni”.

Do kiedy można się zgłosić?

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2022 r.

Kiedy otrzymam potwierdzenie zakwalifikowania? 

Termin przedstawienia wyników o zakwalifikowaniu do projektu nastąpi w dniu 19 lutego 2022 r. Organizator zastrzega, że termin powyższy może zostać przesunięty.
Informujemy, że po ocenie przesłanych zgłoszeń Koordynator projektu z ramienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów skontaktuje się z zakwalifikowanymi osobami.

Seminarium „Doctoral education in law – theories, regulations, experiences”

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w seminarium „Doctoral education in law – theories, regulations, experiences”, które odbędzie się podczas kongresu IVR w Bukareszcie w lipcu 2022 roku (IVR2022 – IVR2022). Może ono zainteresować wszystkich zajmujących się kształceniem doktorantów nauk prawnych w Polsce i w Europie, a więc przede wszystkim przedstawicieli wydziałów prawa, szkół doktorskich, administracji uczelnianych, samorządów doktoranckich, ale też naukowców zajmujących się edukacją prawniczą.  

Termin na przesyłanie abstraktów to 21 stycznia 2022 r. (późniejsze zgłoszenie jest możliwe, ale będzie się wiązało z podwyższoną opłatą konferencyjną). Szczegóły dostępne na stronie: CFP: Doctoral education in law – theories, regulations, experiences – Special Workshop at the IVR World Congress 2022 – PhilEvents
Seminarium jest częścią projektu „Wpływ czynników prawnych i instytucjonalnych na doświadczenie edukacyjne doktorantów nauk prawnych”, finansowanego ze środków grantu OPUS NCN, który realizowany będzie przeze mnie w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.   

Byłbym bardzo wdzięczny za przekazanie informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom. Z poważaniem, Maciej Juzaszek.

Szkolenia

Szkolenie on-line nt. Elektroniczne źródła informacji naukowej.

Spotkanie I – 27.10.2021, w godz. 16.30-17.30

nt. Gdzie i jak szukać informacje do prac naukowych  

Tematyka: wyszukiwanie informacji naukowej w źródłach elektronicznych komercyjnych i otwartych, z uwzględnieniem praw autorskich.

Spotkanie II – 03.11.2021 r., w godz. 16.30-17.30 

nt. Otwarta Nauka – wybrane aspekty

Tematyka:  wybrane aspekty Otwartej Nauki – Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (ze szczegółowym omówieniem udostępniania doktoratów i innych publikacji), identyfikatorów (ORCID, DOI), Planu „S”, Otwartych danych badawczych, Otwartych programów publikowania oraz drapieżnych wydawnictw.

Bliższych informacji udziela Sekretariat SDNS.

Inne szkolenia

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC: https://www.poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/grafik-semestralny

E-DOKTORANT: https://edoktorant.pl/szkolenia/

Szkolenia NBP dla nauczycieli: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/szkolenia/index.html