Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Statut Uniwersytetu w Białymstoku- fragment

Utworzenie Szkół Doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB – obowiązujący od 01.10. 2022 r.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyjazdów na krajowy/zagraniczny staż naukowy doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Załączniki

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

2019

Komunikat w sprawie elementów Indywidualnego Planu Badawczego obowiązującego w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat w sprawie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania śródokresowego obowiązujących w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat nr 3 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie terminów związanych ze zmianami organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

2020

Komunikat nr 4 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie terminów związanych z organizacją roku akademickiego 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Decyzja nr 3 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB z dnia 10 września 2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w semstrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Decyzja nr 4 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w roku akademickim 2020/2021

2021

Komunikat nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022

Decyzja nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Komunikat nr 2/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 01 października 2021 r.w sprawie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w związku z pandemią COVID – 19

2022

Komunikat nr 1/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w związku z pandemią COVID – 19

Komunikat nr 2/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB

Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 2/2022

Komunikat nr 3/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023

Decyzja nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych