Dyrektor i Sekretariat Szkoły


Dyrektor
Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

Uzyskane stopnie i tytuły:

  • magister ekonomii 1992 (z wyróżnieniem),
  • doktor nauk ekonomicznych 1999,
  • doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia 2015.

Od początku kariery naukowej pracownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB, od 2019 roku – Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej.

Zakres badań naukowych:

  • rola instytucji w gospodarce, szczególnie w procesach tworzenia kapitału,
  • analiza systemów instytucjonalnych i ich ewolucji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz oddziaływania na gospodarkę,
  • uwarunkowania instytucjonalne przedsiębiorczości,
  • instytucje nieformalne w rozwoju gospodarczym,
  • proces tworzenia kapitału w Polsce i krajach OECD.

W badaniach („Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce”) analizuje zjawisko niedoinwestowania występujące w polskiej gospodarce oraz lukę kapitałową, której przyczyny upatruje w niskiej sprawności układu instytucjonalnego. Jej prace porządkują wiedzę na temat osiągnięć ekonomii instytucjonalnej oraz wskazują na rosnącą rolę tego nurtu we współczesnej myśli ekonomicznej.

Wieloletni członek Kolegium Wydawniczego „Optimum. Studia Ekonomiczne” oraz redaktor tematyczny, Prezes Zarządu PTE Oddział w Białymstoku, Członek Rady Naukowej przy Zarządzie Krajowym PTE, Członek-Założyciel Forum Myśli Instytucjonalnej

Kontakt:

Tel. 85-745-77-34

E-mail: gruszew@uwb.edu.pl

Dyżury:

poniedziałki 09.30-11.00, p. 233 (budynek WEiF)

04.07.2022 r. – dyżur odwołany


Sekretariat
Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Mgr Karolina Anna Włodkowska

Zakres zadań:

·  bieżące prace administracyjne związane z obsługą doktorantów i kandydatów do Szkoły Doktorskiej;

·  obsługa administracyjna posiedzeń Rady Naukowej;

·  wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Kontakt:

Tel. 85-745-77-34

E-mail: k.wlodkowska@uwb.edu.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 09.00-15.00

wtorek 09.00-15.00

środa 09.00-15.00

czwartek 09.00-15.00

piątek 09.00-14.00

p. 233 (budynek WEiF)