Dyrektor i Sekretariat Szkoły

Dyrektor

dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

Uzyskane stopnie i tytuły:

· magister ekonomii 1992 (z wyróżnieniem),

· doktor nauk ekonomicznych 1999,

· doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia 2015.

Od początku kariery naukowej pracownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB;

od 2019 roku – Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej.

Kontakt

ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, p. 233 (I piętro)

tel: 85-745-77-34

e-mail: gruszew@uwb.edu.pl

Dyżury: poniedziałki, godz. 09.30-11.00 (z wyłączeniem 04.09.2023 r.)


Sekretariat

Mgr Karolina Anna Włodkowska

Zakres zadań:

·  bieżące prace administracyjne związane z obsługą doktorantów Szkoły;

·  obsługa administracyjna posiedzeń Rady Naukowej;

· obsługa administracyjna procesu rekrutacji (w tym system IRK);

· współpraca administracyjna z innymi jednostkami Uczelni;

· obciążenia dydaktyczne pracowników realizujących zajęcia w Szkole;

· sprawy finansowe Szkoły;

· zarządzanie stroną internetowym Szkoły;

· koordynacja rozkładów zajęć;

·  wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Kontakt

ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, p. 233 (I piętro)

tel: 85-745-77-34

e-mail: k.wlodkowska@uwb.edu.pl, szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałki – czwartki w godz. 09.00-15.00; piątki w godz. 09.00-14.00