Jakość Kształcenia

Decyzja nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

ZESPÓŁ ds. Jakości Kształcenia SDNS

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

– Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytet w Białymstoku 

Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz- Jakubów
– Przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Przedstawiciel dyscypliny nauki prawne

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

– Przedstawiciel dyscypliny pedagogika

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

– Przedstawiciel dyscypliny ekonomia i finanse

Dr hab. Konrad Talmont- Kamiński, prof. UwB

– Przedstawiciel dyscypliny nauki socjologiczne

Mgr Weronika Sołkiewicz

– Przedstawiciel doktorantów

SPRAWOZDANIA z działania systemu zapewniania jakości kształcenia

2022/2023

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w roku akademickim 2022/2023

2021/2022

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w roku akademickim 2021/2022

2020/2021

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w roku akademickim 2020/2021

2019/2020

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w roku akademickim 2019/2020