Sukcesy naszych doktorantów

Monografie

mgr Katarzyna Kowalik

http://temida2.uwb.edu.pl/ksiazka/424-dopuszczalnosc-szczepien-obowiazkowych-w-swietle-konstytucji-rzeczypospolitej-polskiej

Granty

mgr Jakub A. Farhan

NCN – PRELUDIUM 20 – nt. Przeciwdziałania chorobom niezakaźnym w unijnym prawie żywnościowym

Stypendia

mgr Mateusz Ułanowicz

Stypendium Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu

Nagrody

mgr Wojciech Michałowski

III miejsce w kategorii prace magisterskie w ramach II edycji Konkursu Franciszka Nowodworskiego o nagrodę Prezesa Rządowego Centrum Legislacji za pracę pt. „Konstytucyjne i ustawowe zasady tworzenia prawa podatkowego”.