Sukcesy naszych doktorantów

Monografie

mgr Paulina Wityńska

http://temida2.uwb.edu.pl/ksiazka/445-dziecko-poczete-i-jego-status-prawny-w-prawie-podatkowym


mgr Katarzyna Kowalik

http://temida2.uwb.edu.pl/ksiazka/424-dopuszczalnosc-szczepien-obowiazkowych-w-swietle-konstytucji-rzeczypospolitej-polskiej

Granty

mgr Jakub A. Farhan

NCN – PRELUDIUM 20 – nt. Przeciwdziałania chorobom niezakaźnym w unijnym prawie żywnościowym


mgr Przemysław Brzozowski

Grant na wsparcie realizacji badań naukowych w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości dla nauk społecznych Uniwersytetu w Białymstoku (2024).

Stypendia

mgr Mateusz Ułanowicz

Stypendium Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu


mgr Wojciech Dąbrówka

  1. Stypendium z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację stażu naukowego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie
  2. Stypendium z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację stażu naukowego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Karola w Pradze

Nagrody

mgr Wojciech Michałowski

III miejsce w kategorii prace magisterskie w ramach II edycji Konkursu Franciszka Nowodworskiego o nagrodę Prezesa Rządowego Centrum Legislacji za pracę pt. „Konstytucyjne i ustawowe zasady tworzenia prawa podatkowego”.