Granty i stypendia

Stypendia doktoranckie i naukowe

Systemem stypendialnym objęci będą wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora.

Stypendium będzie wypłacane nie dłużej niż przez 4 lata.

Od 1 października 2019 roku doktoranci otrzymywać będą stypendia w następującej wysokości:

  • minimalna kwota stypendium przed oceną śródokresową wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora, czyli: 2668 zł brutto, a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 3468 zł brutto,
  • minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej wynosi co najmniej 57% wynagrodzenia profesora, czyli: 4110 zł brutto, a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 4910 zł brutto.

Stypendia doktoranckie będą nieopodatkowane, ale będą podlegały systemowi ubezpieczeń społecznych.

Komunikat nr 3 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku obowiązującej w roku akademickim 2022/2023 od 1 stycznia 2023 r.

INNE STYPENDIA

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18

Procedura UwB

NCN Oferta konkursów krajowych: https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe

NCN Oferta konkursów zagranicznych: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/konkursy-wg-dziedziny

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców: https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/

EURAXESS European Commision: https://euraxess.ec.europa.eu/funding/search

Oferta EURAXESS na listopad 2021: https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/11_granty_i_stypendia_listopada_2021.pdf

Oferta EURODESK: https://www.eurodesk.pl/granty

Wyszukiwarka stypendiów Moje stypendium: https://www.mojestypendium.pl

Program MOST. REKRUTACJA na semestr letni r.akad. 2022/2023 w terminie 31.10-30.11.2022

Stypendia SANTANDER: https://www.santander.pl/santander-universidades/stypendia

Stypendia BAYHOST w Bawarii 2022/2023

Zapraszamy do składania wniosków do rocznego programu stypendialnego dla studentów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej na rok akademicki 2022/23 za pośrednictwem BAYHOST.

Do składania wniosków kwalifikują się absolwenci z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy.

Stypendia przeznaczone są na finansowanie studiów magisterskich, doktoranckich, podyplomowych na bawarskich uczelniach wyższych. Stypendia roczne mogą być przedłużane dwukrotnie na okres do 3 lat. Wysokość stypendium wynosi 861 EUR miesięcznie. Możliwe jest również sfinansowanie jednorocznych pobytów naukowych w Bawarii w ramach studiów doktoranckich w kraju ojczystym.

Termin składania wniosków dla osób składających wnioski po raz pierwszy upływa 1 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu wniosku). Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie Organizatora BAYHOST.