Granty i stypendia

Stypendia doktoranckie i naukowe

Systemem stypendialnym objęci będą wszyscy uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie posiadają stopnia doktora.

Stypendium będzie wypłacane nie dłużej niż przez 4 lata.

Od 1 października 2019 roku doktoranci otrzymywać będą stypendia w następującej wysokości:

  • minimalna kwota stypendium przed oceną śródokresową wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora, czyli: 2668 zł brutto, a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 3468 zł brutto,
  • minimalna kwota stypendium po ocenie śródokresowej wynosi co najmniej 57% wynagrodzenia profesora, czyli: 4110 zł brutto, a dla doktorantów z niepełnosprawnością: 4910 zł brutto.

Stypendia doktoranckie będą nieopodatkowane, ale będą podlegały systemowi ubezpieczeń społecznych.

Komunikat nr 33 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku obowiązującej w roku akademickim 2023/2024

INNE STYPENDIA

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2023-r-konkurs-smn19

Procedura UwB

NCN Oferta konkursów krajowych: https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe

NCN Oferta konkursów zagranicznych: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/konkursy-wg-dziedziny

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: https://www.fnp.org.pl/otwieramy-nabor-wnioskow-w-programie-start-konkurs-2024/

Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców: https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/

EURAXESS European Commision: https://euraxess.ec.europa.eu/funding/search

Oferta EURAXESS na luty 2024: https://www.euraxess.pl/system/files/2024-02/02_Grants%20and%20fellowships_February_2024.pdf

Oferta EURODESK: https://www.eurodesk.pl/granty

Wyszukiwarka stypendiów Moje stypendium: https://www.mojestypendium.pl

Program MOST https://uwb.edu.pl/student/programy-wymiany-studentow-i-doktorantow/most

Stypendia SANTANDER: Wyjazd do USA na naukę języka angielskiego do 13.03.2024

https://app.santanderopenacademy.com/pl/program/usa-summer-experience-upenn

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI – Stypendia Naukowe

Najnowsza edycja do 15.04.2024 r.

https://www.eurodesk.pl/granty/stypendia-wyszehradzkie

Stypendium Naukowo-Badawcze w Sekretariacie Międzynarodowym Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

https://www.eurodesk.pl/granty/stypendium-naukowo-badawcze-w-sekretariacie-miedzynarodowym-zgromadzenia-parlamentarnego-obwe