Rada Naukowa

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Kadencja:  do 31.08.2024r.

FunkcjaImię i nazwiskoDyscyplina
PrzewodniczącyDr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwBDyrektor SDNS
CzłonekProf. dr hab.
Agnieszka Barbara Malarewicz-Jakubów
Nauki prawne
CzłonekProf. dr hab. Jerzy NikitorowiczPedagogika
CzłonekDr hab. Renata Przygodzka, prof. UwBEkonomia i finanse
CzłonekDr hab. Konrad Talmont – Kamiński, prof. UwB
Dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB – do dnia 30.09.2023 r.
Nauki socjologiczne

Kompetencje Rady:

  • Opiniowanie projektu regulaminu szkoły doktorskiej
  • Opiniowanie projektu zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej
  • Opiniowanie projektu programu kształcenia, zaopiniowanego przez rady jednostek, które reprezentują dyscypliny wchodzące w skład danej szkoły
  • Opiniowanie kandydatów do komisji przeprowadzających ocen śródokresowe
  • Opiniowanie kandydatów do komisji odwoławczej ds. ocen śródokresowych
  • Opiniowanie wniosków doktorantów o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego oraz wniosków w zakresie ich zmian
  • Opiniowanie sprawozdań rocznych doktorantów