2022/2023

Ocena śródokresowa 2022/2023

Akty prawne

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Komisja śródokresowa

Decyzja nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

DyscyplinaDoktoranci
Ekonomia i finanseMgr Krzysztof Rajtarski
Mgr Natalia Rudnicka
Mgr Katarzyna Sawicka
Nauki prawneKomisja IKomisja II
Mgr Wojciech Dąbrówka
Mgr Michał Koniecko
mgr Łukasz Nasiadka
Mgr Łukasz Sowul
Mgr Paulina Wityńska
Mgr Kewin Bach
Mgr Ewa Łapińska
Mgr Michał Stokowski
Mgr Mateusz Ułanowicz
Nauki socjologiczneMgr Klaudia Komar
Mgr Paweł Staniurski
PedagogikaMgr Jolanta Ambrożewicz
Mgr Urszula Ekstowicz
Mgr Anna Łukasiak
Mgr Piotr Więcławski

Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzania ocen śródokresowych

DyscyplinaData GodzinaMiejsce posiedzenia
Ekonomia i finanse20.10.2023 r.09:00Wydział Ekonomii i Finansów
ul. Warszawska 63, Białystok,
p. 233
Nauki prawne – komisja I26.10.2023 r. 09.00Wydział Ekonomii i Finansów
ul. Warszawska 63, Białystok,
p. 233
tryb hybrydowy
Nauki prawne – komisja II24.10.202311.00Wydział Prawa,
ul. A.Mickiewicza 1,
p. 319.
Nauki socjologiczne25.10.2023 r. 12.00Instytut Socjologii
Plac NZS 1, p.
tryb hybrydowy
Pedagogika27.10.2023 r. 11.00Wydział Nauk o Edukacji
ul. Świerkowa 20
p. A3

Wyniki ocen śródokresowych

Wyniki ocen śródokresowych