2021/2022

Ocena śródokresowa 2021/2023

Akty prawne

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku

Komisje śródokresowe

Decyzja nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Decyzja nr 29 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji odwoławczej ds. ocen śródokresowych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzenia ocen śródokresowych

DyscyplinaDataGodzinaMiejsce posiedzenia
Ekonomia i finanse21.10.2022 r.09.00-10.00p. 233,
ul. Warszawska 63, Białystok, budynek Wydziału Ekonomii i Finansów
Nauki prawne
Komisja I18.10.2022 r12.00-14.00s. 305
ul. Mickiewicz 1, Białystok, Wydział Prawa
Komisja II28.10.2022 r11.30-14.00s. 304
ul. Mickiewicz 1, Białystok, Wydział Prawa
Nauki socjologiczne17.10.2022 r.08.30-11.00posiedzenie zdalne
za pośrednictwem
platformy Eduportal
Pedagogika28.10.2022 r.10.00-11.00p. 3
ul. Świerkowa 20, Białystok
Wydział Nauk o Edukacji

Wyniki oceny śródokresowej

Wyniki oceny śródokresowej

Termin posiedzenia komisji odwoławczej do spraw przeprowadzenia ocen śródokresowych

17.11.2022 r., godz. 11.00 – posiedzenie zdalne za pośrednictwem platformy Eduportal

Wyniki oceny śródokresowej_ komisja odwoławcza

Wyniki oceny śródokresowej -Komisja odwoławcza_dyscyplina: nauki socjologiczne