Gratulacje dla p. Dawida Kowalika!

Praca magisterska pt. „Nierówności społeczno-majątkowe szlachty w drugiej połowie XVI wieku na przykładzie województwa podlaskiego w świetle rejestrów podatkowych”napisana przez naszego doktoranta mgr. Dawida Kowalika zdobyła II nagrodę w konkursie, który zorganizowało Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego.

W imieniu Dyrekcji oraz całej Społeczności Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:

https://uwb.edu.pl/aktualnosci/praca-magisterska-mgr-dawida-kowalika-obroniona-na-wydziale-historii-uwb–nagrodzona-7119.html