Kurs certyfikowany dla doktorantów SDNH – mówienie i słownictwo specjalistyczne w języku angielskim

Zapraszamy do zapisania się na Kurs certyfikowany dla doktorantówMówienie i słownictwo specjalistyczne w języku angielskim.

Prowadzący: dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich UwB
Zapisy do końca stycznia 2024, na adres adzieciol-pedich@uwb.edu.pl (należy podać imię i nazwisko, szkołę doktorską, nazwę kursu).

Celem kursu jest podniesienie umiejętności mówienia oraz znajomości słownictwa związanego
z pracą doktorską pisaną w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

W trakcie kursu doktoranci:

– nauczą się jak przedstawić ustnie swoje zainteresowania naukowe po angielsku,

– nauczą się jak przedstawić ustnie swoją pracę doktorską po angielsku,

– nauczą się jak streszczać ustnie artykuły naukowe po angielsku,

– nauczą się jak poprawnie wymawiać terminy specjalistyczne,

– poszerzą znajomość słownictwa specjalistycznego związanego ze swoją dziedziną naukową.

Kurs trwa 10h zajęciowych ( 5 spotkań po 1.5h). Jedna godzina zajęciowa rozumiana jest jako 45 minut. Doktoranci zobowiązani są przygotowywania na zajęcia materiałów i zadań wyznaczonych przez wykładowcę. Brak przygotowania do zajęć może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa
w zajęciach oraz uzyskaniem certyfikatu.
Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach.

Przewidywane terminy zajęć:

  • 26.02.2024 – 18.00 – 19.30
  • 4.03.2024 – 18.00 – 19.30
  • 11.03.2024 – 18.00 – 19.30
  • 18.03.2024 – 18.00 – 19.30
  • 25.03.2024 – 18.00 – 19.30

    Zapraszamy serdecznie!