Gratulacje dla p. Jakuba Kozłowskiego!

Nasz doktorant mgr Jakub Kozłowski zdobył grant PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu zatytułowanego „Rodzina i gospodarstwo domowe ludności wiejskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVIII wieku”.

Zdobyty przez niego grant jest jednym z tylko ośmiu projektów zakwalifikowanych do finansowania w tegorocznej edycji konkursu w panelu HS3 – Wiedza o przeszłości. Opiekunem grantu jest dr Radosław Poniat.

Mgr Jakub Kozłowski jest już kolejnym, szóstym, laureatem konkursów NCN Preludium wśród doktorantów i pracowników Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. Mgr Kozłowski przygotowuje aktualnie pracę doktorską na temat demografii Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W imieniu Dyrekcji oraz całej Społeczności Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych serdecznie gratulujemy!