Spotkanie informacyjne  w ramach projektu „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca”

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne  w ramach projektu „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca”, organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów,  na którym mgr Wioleta Lewandowska przedstawi prawa i obowiązki doktorantów, informacje dotyczące Indywidualnego Planu Badawczego, oceny śródokresowej i podstaw prawnych, jakimi są regulowane. W szczególności zapraszam uczestników pierwszego roku szkół doktorskich i studentów planujących rozpoczęcie kształcenia w szkole doktorskiej.

Na spotkaniu będą mieli Państwo możliwość poznać mgr Aleksandrę Lewandowską, która pełni funkcję Rzecznika Praw Doktoranta Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie odbędzie się 17 października o godzinie 16.30, na Wydziale Biologii w sali 3075.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego ,,Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2023r.