Nowy skład Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

W dniu 21.10.2022 r. odbyły się wybory do Rad Szkół Doktorskich.

Radę Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB konstytuują w nowej kadencji następujący doktoranci:

Dyscyplina historia:

mgr Maciej Kwiatkowski – przewodniczący

mgr Julia Polcyn – wiceprzewodnicząca

mgr Justyna Kowalska

Dyscyplina filozofia:

mgr Ksymena Wojtkowska

Dyscyplina językoznawstwo:

mgr Dominika Cholewska

mgr Karolina Makowska

Dyscyplina literaturoznawstwo:

mgr Paulina Siedlecka

mgr Andrzej Jamiołkowski

Nowo wybranym członkom Rady składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnych obrad