Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzania ocen śródokresowych

Posiedzenia komisji do spraw przeprowadzenia ocen śródokresowych odbędą się w następujących terminach: 

– dyscyplina: filozofia –  08.10.2021r.

– dyscyplina: historia – 06.10.2021r.

– dyscyplina: językoznawstwo – 08.10.2021r.