2024/2025

Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2024/2025

Uchwała – Uchwała nr 3320 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2024/2025

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz kandydata

Załącznik nr 3 – Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej

Załącznik nr 5- Kryteria rekrutacji do dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki socjologiczne i pedagogika

Załącznik nr 7 – Oświadczenie kandydata rekomendowanego do wpisania na listę doktorantów

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Harmonogram

Harmonogram dyżurów Komisji Rekrutacyjnej w dniach 02-29.07.2024 r.

Harmonogram

Limit przyjęć 2024/2025

Limit

Komisja rekrutacyjna 2024/2025

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szkoły doktorskie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Listy potencjalnych promotorów rozpraw doktorskich na rok akademicki 2024/2025 

Ekonomia i finanse

Nauki prawne

Nauki socjologiczne

Pedagogika

Spotkania informacyjne