Skład Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Skład Komisji

Szanowni Doktoranci II roku,

w zakładce OCENA ŚRÓDOKRESOWA 2022/2023 pojawił się nowy dokument – Decyzja nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi doktorantów z dyscypliny nauki prawne, że w roku akademickim 2022/2023 obradować będą dwie komisje w ramach dyscypliny.