2023/2024

Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB na rok akademicki 2023/2024

Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB na rok akademicki 2023/2024

Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024

Uchwała – Uchwała nr 3131 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz kandydata

Załącznik nr 3 – Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej

Załącznik nr 5- Kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Harmonogram

Limit przyjęć 2023/2024

Limit przyjęć

Szkoły doktorskie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Internetowa rejestracja kandydatów (IRK)

Listy potencjalnych promotorów rozpraw doktorskich na rok akademicki 2023/2024 

Ekonomia i finanse

Nauki prawne

Nauki socjologiczne

Pedagogika

Komisja rekrutacyjna 2023/2024

Skład

Harmonogram dyżurów Komisji Rekrutacyjnej w dniach 03-31.07.2023 r.

Dyżury

Spotkania informacyjne 2023/2024

19 czerwiec 2023 r., godz. 14.30 – on-line

  • 22 marzec 2023 r. godz. 16.00 – on-line