2022/2023

Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB na rok akademicki 2022/2023

Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB na rok akademicki 2022/2023

Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023

Uchwała – Uchwała nr 2983 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz kandydata

Załącznik nr 2 – Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej

Załącznik nr 5- Kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Harmonogram

Harmonogram dyżurów Komisji Rekrutacyjnej w dniach 01-29.07.2022 r.

Harmonogram

Limit przyjęć 2022/2023

Limit

Komisja rekrutacyjna 2022/2023

Komunikat nr 3/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB

Szkoły doktorskie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Listy potencjalnych promotorów rozpraw doktorskich na rok akademicki 2022/2023 

Ekonomia i finanse

Nauki prawne

Nauki socjologiczne

Pedagogika

Spotkania informacyjne

14.06.2022 r. – godz. 16.00, formuła: on-line

22.03.2022 r. – godz. 16.00, formuła: on-line