Wybory do Rady Samorządu Doktorantów 21.10.2022 r.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie Ordynacji Wyborczej i Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UwB ogłasza wybory do:

1. Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej (RDSD) Nauk Humanistycznych – 8 osób, w tym co najmniej 1 przedstawiciel doktorantów szkoły doktorskiej z każdej dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia,

2. Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej (RDSD) Nauk Społecznych – 8 osób, w tym co najmniej 1 przedstawiciel doktorantów szkoły doktorskiej z każdej dyscypliny: nauki prawne, ekonomia i finanse, pedagogika, nauki socjologiczne,

3. Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej (RDSD) Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – 8 osób, w tym co najmniej 1 przedstawiciel doktorantów szkoły doktorskiej z każdej dyscypliny: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne,

4. Rady Doktorantów Studiów Doktoranckich (RDSDok) – 3 osoby, wybrane w trzech okręgach wyborczych spośród studentów tzw. „starego trybu”:

1) jeden przedstawiciel doktorantów studiów doktoranckich z dyscyplin: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki socjologiczne,

2) jeden przedstawiciel doktorantów studiów doktoranckich z dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika,

3) jeden przedstawiciel doktorantów studiów doktoranckich z dyscyplin: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne

– na kadencję od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 października 2023 r.

Wybory odbędą się dnia 21 października 2022 r. (piątek) w budynku Wydziału Prawa UwB przy ul. Mickiewicza 1, w sali nr 314, o godz. 17:30. Przewidywany czas zebrania wyborczego: 1 godzina. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji doktoranckich.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje każdemu doktorantowi uprawnionemu do głosowania w danej szkole doktorskiej albo w danej dyscyplinie studiów doktoranckich. Kandydatem może zostać wyłącznie osoba, która wyraziła zgodę na kandydowanie podczas wyborów lub w formie pisemnej.

Porządek obrad Zebrania Wyborczego:

1) otwarcie wyborów,

2) sporządzenie listy obecności osób uprawnionych do głosowania,

3) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,

4) na wniosek kandydatów – prezentacja kandydatów,

5) przygotowanie kart do głosowania,

6) wydanie kart do głosowania wyborcom,

7) przyjmowanie kart do głosowania od wyborców,

8) liczenie głosów,

9) ogłoszenie wyników wyborów.

Po wyborach przewidziano integrację Samorządu Doktorantów w Bistro Na Prawo, znajdującym się na Wydziale Prawa UwB. Doktorantów, którzy nie zdążą dotrzeć na wybory, zapraszamy bezpośrednio na integrację ok. godz. 18:30.

Link do wydarzenia na Facebooku: 

https://www.facebook.com/events/441480344741787

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UwB

Z poważaniem

Przemysław Brzozowski

Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów

Uniwersytetu w Białymstoku