Wołyniec-Kurkowska Emilia

Imię i nazwisko doktorantaEmilia Wołyniec-Kurkowska
E-mail
(w domenie UwB)
e.wolyniec@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejPostawy młodzieży białostockich szkół ponadpodstawowych wobec ryzykownych zachowań seksualnych występujących w przestrzeni wirtualnej
Promotor Dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB  


Opiekun naukowy w roku akademickim 2023/2024:
Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB
Wydział Katedra/ZakładWydział Socjologii, Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji