Wityńska Paulina

Imię i nazwisko doktoranta: Paulina Wityńska
E-mail (w domenie UwB): p.witynska@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiej Alternatywne metody rozstrzygania sporów w sprawach podatkowych
Promotor prof. dr hab. Leonard Etel
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa
Katedra Prawa Podatkowego