Więcławski Piotr

Imię i nazwisko doktoranta: Piotr Więcławski
ORCID0000-0002-4612-8312
E-mail (w domenie UwB): p.wieclawski@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejOjcostwo w doświadczeniach wychowanków placówek resocjalizacyjnych
Promotor dr hab. Krzysztof Sawicki, prof. UwB
Promotor pomocniczy dr Mariusz Dobijański
Wydział Katedra/ZakładWydział Nauk o Edukacji
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych
Zakład Twórczej Resocjalizacji
Publikacje naukowe
Artykuły naukowe w czasopismach1. Więcławski, P. (2022). Indywidualne doświadczenie pracy w warunkach ogniska wirusa SARS-CoV-2 – badania partycypacyjne w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 1(21), pp. 215–229
Monografie naukowe/rozdziały w monografiach1.      Więcławski P., Nowak, J., Markowska, N. (2022). Edukacja w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku. Sawicki K., Markowska-Manista, U. (red.). Zakład Poprawczy w Białymstoku w systemie resocjalizacji z perspektywy zespołowych badań terenowych, s. 141-173

2. Więcławski P., Wiszowata-Parfieniuk J. (2022). Proces usamodzielnienia i readaptacja społeczna wychowanków hostelu. Sawicki K., Markowska-Manista, U. (red.). Zakład Poprawczy w Białymstoku w systemie resocjalizacji z perspektywy zespołowych badań terenowych, s. 203-239
Konferencje
Wystąpienia na konferencjach naukowych1. Wygłoszenie referatu podczas V Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”, organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 20.02.2023 r. Referat nosił tytuł: Ojcostwo jako trajektoryjne doświadczenie byłych więźniów

2. Wygłoszenie referatu podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej organizowanej przez Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 21-22.06.2023 r. Referat nosił tytuł: Ojcostwo jako trajektoryjne doświadczenie byłych więźniów
Inna aktywność naukowa
Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktora1.      Prowadzenie zajęć dydaktycznych przygotowujących do międzynarodowej Szkoły Letniej w Białymstoku w ramach programu „SP YOUNG – Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context” Erasmus+ (marzec-czerwiec 2022 r.)

2.      Prowadzenie zajęć w międzynarodowej Szkole Letniej w Białymstoku w ramach programu „SP YOUNG – Social Professions for Supporting Youth in a Europeand Solidarity Context” Erasmus+ (25.06-05.07.2022 r.)

3.      Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji „Wolontariat drogą do praworządności. Metody twórczej resocjalizacji” (17.11.2022 r.)

4.      Współorganizacja spotkania z przedstawicielami i wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu oraz podpisanie porozumienia między Wydziałem Nauk o Edukacji UwB a MOW Goniądz (24.03.2022 r.)

5.      Wystąpienie promujące monografię naukową na kanale „Akademickie Zacisze” prowadzonym przez prof. dr. hab. Romana Lepperta (26.10.2022 r.)

6.      Nawiązanie współpracy z międzynarodową organizacją non-profit Youth Organisations for Drug Action (YODA) (marzec-maj 2023 r.)
Wystąpienie podczas 32. sesji Komisji ds. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (CCPCJ) organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, Austria (22-26.05.2023 r.)