Trochimowicz Michalina

Imię i nazwisko doktoranta: Michalina Trochimowicz
E-mail (w domenie UwB): m.trochimowicz@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiej Nad Czarną – Praktyki i przekonania religijne na pograniczu religijnym
Promotor dr hab. Konrad Talmont- Kamiński, prof. UwB
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/Zakład Instytut Socjologii