Topolski Patryk

mgr Patryk Topolski

 
E-mail (w domenie UwB):p.topolski@uwb.edu.pl
Kod ORCID 
Temat rozprawy doktorskiejŚmieci kosmiczne – aspekty prawnomiędzynarodowe i instytucjonalne
Promotordr hab. Izabela Anna Kraśnicka
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
Konsultacje
(jeśli doktorant prowadzi samodzielnie zajęcia w ramach praktyki zawodowej powinien wyznaczyć termin konsultacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Podać dzień tygodnia i godzin oraz formę (stacjonarne, zdalne /komunikator)
 
Działalność naukowa doktoranta (z całego okresu naukowego, a nie tylko z okresu kształcenia w szkole doktorskiej, od najnowszych do najstarszych)
Publikacje naukowe (poza danymi bibliograficznymi proszę podać liczbę punktów wg MNiSzW)
A1. Artykuły naukowe w czasopismach 
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiachP. Topolski, Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w świetle polskiej i europejskiej polityki kosmicznej, (w:) Strategiczne priorytety bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej u progu trzeciej dekady XXI w, Wydawnictwo WSE Stalowa Wola, Stalowa Wola 2021. 20 pktP. Topolski, M. Winckiewicz, Zapobieganie, reagowanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Rzeczpospolitej a perspektywa nadchodzących zmian klimatycznych, (w:) Zarządzanie kryzysowe – wymiar narodowy i międzynarodowy, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2020. 20 pktP. Topolski, M. Winckiewicz, Przestępczość Stadionowa – studium prawnokryminologiczne (w:), Dylematy naukowe w różnych dziedzinach cz. 5, Wydawnictwo 4intellect, Warszawa 2020. 5 pkt.P. Topolski, M. Winckiewicz, Bezpieczeństwo imprez masowych w ujęciu administracyjnoprawnym, (w:) Dylematy naukowe w różnych dziedzinach, cz. 5., Wydawnictwo 4intellect, Warszawa 2020. 5 pkt.P. Topolski, Wpływ cyberprzestępczości na funkcjonowanie państwa, (w:) Dylematy logistyki i bezpieczeństwa oczyma studentów., Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2019. 20 pkt.P. Topolski, M. Winckiewicz, Prawnokarne aspekty przestępstwa o charakterze terrorystyczny (w:), Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach cz.4.,Wydawnictwo 4intellect, Warszawa 2019. 5 pkt  
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowychSystem nieodpłatnej pomocy prawnej w Stanach Zjednoczonych – zagadnienia wybrane”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieodpłatna pomoc prawa w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, Studencka Poradnia Prawa Pracownia Wydziału Prawa UwB, Białystok 22-23.04.2021 r.Nowy wyścig kosmiczny – szanse i zagrożenia wynikające z działalności w przestrzeni kosmicznej w XXI w., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje, które zmieniły świat”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 9-10.01.2021.Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gdy kres życia nadchodzi – śmierć w perspektywie nauk humanistycznych i społecznych” Uniwersytet Warszawski, Warszawa 28-29.11.2020.Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ludzie nauki – prezentacja tematów badawczych lub przeglądowych”, część 7, referat: Polityka kosmiczna Unii Europejskiej w świetle międzynarodowego prawa kosmicznego, Warszawa 2020.Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ludzie Nauki – prezentacja tematów badawczych lub przeglądowych, cz. 7., referat: Przestępczość stadionowa – studium prawne i kryminologiczne, Warszawa 2020.Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Aktualna dychotomia prawa publicznego i prywatnego, referat: Prawne i kryminologiczne aspekty przestępstwa szpiegostwa, Białystok 2019.Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ludzie nauki – prezentacja tematów badawczych lub przeglądowych, część 7., referat: Prawne i kryminologiczne aspekty przestępstwa o charakterze terrorystycznym, Warszawa 2019.Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ludzie nauki – prezentacja tematów badawczych lub przeglądowych, cz. 6., referat: Suplement diety i produkt leczniczy – wybrane zagadnienia, Warszawa 2019.Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ludzie Nauki – prezentacja tematów badań lub recenzji, cz. 6., referat: Przestrzeń publiczna a przestępczość o charakterze terrorystycznym – aspekty prawne i kryminologiczne, Warszawa 2019.Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przestępczość seksualna – aspekty prawne i kryminologiczne, referat: Profilowanie kryminologiczne sprawców przestępstw seksualnych, Białystok 2018.  
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie) 
C2. Udział (granty zakończone) 
D. Inna aktywność naukowa (max. 5 aktywności)
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe DoktorantaPrezes Studenckiej Poradni Prawnej Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku: na rok akademicki 2020/2021.Członek i przewodniczący sekcji prawa karnego w Studenckiej Poradni Prawnej Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w BiałymstokuPrzeprowadzenie szkolenia: Działalność w przestrzeni kosmicznej – wstęp do międzynarodowego prawa kosmicznego, Wydział Prawa UwB, 28.05.2021 r. Uczestnictwo w szkoleniu pt. Publikacja artykułu w monografii wieloautorskiej, Warszawa, 28.03.2020 r.,Uczestnictwo w szkoleniu pt. Publikacja artykułu naukowego – różnice w punktacji, Warszawa, 28.03.2020 r.,Uczestnictwo w szkoleniu dot. Etyki prawniczej oraz Europejskiej Sieci Klinik Prawa (ENGLE), Białystok, 06.03.2020 r.