Topolski Patryk

Imię i nazwisko doktoranta Patryk Topolski
E-mail
(w domenie UwB)
p.topolski@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejŚmieci kosmiczne – aspekty prawnomiędzynarodowe i instytucjonalne
Promotordr hab. Izabela Anna Kraśnicka
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa,
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego,
Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
Publikacje naukowe
Monografie naukowe/rozdziały w monografiachP. Topolski, Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w świetle polskiej i europejskiej polityki kosmicznej, (w:) Strategiczne priorytety bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej u progu trzeciej dekady XXI w, Wydawnictwo WSE Stalowa Wola, Stalowa Wola 2021. 20 pkt

P. Topolski, M. Winckiewicz, Zapobieganie, reagowanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Rzeczpospolitej a perspektywa nadchodzących zmian klimatycznych, (w:) Zarządzanie kryzysowe – wymiar narodowy i międzynarodowy, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2020. 20 pkt

P. Topolski, M. Winckiewicz, Przestępczość Stadionowa – studium prawnokryminologiczne (w:), Dylematy naukowe w różnych dziedzinach cz. 5, Wydawnictwo 4intellect, Warszawa 2020. 5 pkt.

P. Topolski, M. Winckiewicz, Bezpieczeństwo imprez masowych w ujęciu administracyjnoprawnym, (w:) Dylematy naukowe w różnych dziedzinach, cz. 5., Wydawnictwo 4intellect, Warszawa 2020. 5 pkt.

P. Topolski, Wpływ cyberprzestępczości na funkcjonowanie państwa, (w:) Dylematy logistyki i bezpieczeństwa oczyma studentów., Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2019. 20 pkt.

P. Topolski, M. Winckiewicz, Prawnokarne aspekty przestępstwa o charakterze terrorystyczny (w:), Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach cz.4.,Wydawnictwo 4intellect, Warszawa 2019. 5 pkt  
Konferencje naukowe
Wystąpienia na konferencjach naukowychSystem nieodpłatnej pomocy prawnej w Stanach Zjednoczonych – zagadnienia wybrane”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieodpłatna pomoc prawa w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, Studencka Poradnia Prawa Pracownia Wydziału Prawa UwB, Białystok 22-23.04.2021 r.

Nowy wyścig kosmiczny – szanse i zagrożenia wynikające z działalności w przestrzeni kosmicznej w XXI w., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje, które zmieniły świat”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 9-10.01.2021.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gdy kres życia nadchodzi – śmierć w perspektywie nauk humanistycznych i społecznych” Uniwersytet Warszawski, Warszawa 28-29.11.2020.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ludzie nauki – prezentacja tematów badawczych lub przeglądowych”, część 7, referat: Polityka kosmiczna Unii Europejskiej w świetle międzynarodowego prawa kosmicznego, Warszawa 2020.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ludzie Nauki – prezentacja tematów badawczych lub przeglądowych, cz. 7., referat: Przestępczość stadionowa – studium prawne i kryminologiczne, Warszawa 2020.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Aktualna dychotomia prawa publicznego i prywatnego, referat: Prawne i kryminologiczne aspekty przestępstwa szpiegostwa, Białystok 2019.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ludzie nauki – prezentacja tematów badawczych lub przeglądowych, część 7., referat: Prawne i kryminologiczne aspekty przestępstwa o charakterze terrorystycznym, Warszawa 2019.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ludzie nauki – prezentacja tematów badawczych lub przeglądowych, cz. 6., referat: Suplement diety i produkt leczniczy – wybrane zagadnienia, Warszawa 2019.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ludzie Nauki – prezentacja tematów badań lub recenzji, cz. 6., referat: Przestrzeń publiczna a przestępczość o charakterze terrorystycznym – aspekty prawne i kryminologiczne, Warszawa 2019.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przestępczość seksualna – aspekty prawne i kryminologiczne, referat: Profilowanie kryminologiczne sprawców przestępstw seksualnych, Białystok 2018.  
Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta
Prezes Studenckiej Poradni Prawnej Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku: na rok akademicki 2020/2021.

Członek i przewodniczący sekcji prawa karnego w Studenckiej Poradni Prawnej Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Przeprowadzenie szkolenia: Działalność w przestrzeni kosmicznej – wstęp do międzynarodowego prawa kosmicznego, Wydział Prawa UwB, 28.05.2021 r.

Uczestnictwo w szkoleniu pt. Publikacja artykułu w monografii wieloautorskiej, Warszawa, 28.03.2020 r.,

Uczestnictwo w szkoleniu pt. Publikacja artykułu naukowego – różnice w punktacji, Warszawa, 28.03.2020 r.,

Uczestnictwo w szkoleniu dot. Etyki prawniczej oraz Europejskiej Sieci Klinik Prawa (ENGLE), Białystok, 06.03.2020 r.