Szorc Magdalena

Imię i nazwisko doktorantaMagdalena Szorc
E-mail
(w domenie UwB):
m.szorc@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejPrawne uwarunkowania medycznego stosowania konopi indyjskich
Promotor prof. dr hab. Katarzyna Bagan- Kurluta
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Prawa Medycznego