Staniurski Paweł

Imię i nazwisko doktoranta: Paweł Staniurski
E-mail (w domenie UwB): p.staniurski@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejObraz kobiecej awangardy „Solidarności” i jej historycznej roli, przedstawiony w dyskursie polskich elit symbolicznych po roku 1989
Promotor dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładInstytut Socjologii
Zakład Socjologii Kultury