Sowul Łukasz

Imię i nazwisko doktoranta: Łukasz Sowul
E-mail (w domenie UwB): l.sowul@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiej Dotacje i subwencje w polskim prawie – zasadność podziału
Promotor dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa
Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego