Sawicka Katarzyna

mgr Katarzyna Sawicka

E-mail (w domenie UwB):katarzyna.sawicka@uwb.edu.pl
Kod ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-5957-2009
Temat rozprawy doktorskiejWykorzystanie środków unijnych a innowacyjność przedsiębiorstw województwa podlaskiego.  
Promotordr hab. Joanna Prystrom
Promotor pomocniczydr Paweł Jamróz
Wydział Katedra/ZakładWydział Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Politycznej / Zakład Teorii Ekonomii
Konsultacje
(jeśli doktorant prowadzi samodzielnie zajęcia w ramach praktyki zawodowej powinien wyznaczyć termin konsultacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Podać dzień tygodnia i godzin oraz formę (stacjonarne, zdalne /komunikator)
Działalność naukowa doktoranta (z całego okresu naukowego, a nie tylko z okresu kształcenia w szkole doktorskiej, od najnowszych do najstarszych)
Publikacje naukowe (poza danymi bibliograficznymi proszę podać liczbę punktów wg MNiSzW)
A1. Artykuły naukowe w czasopismachRozwój rynku usług leasingowych w Polsce w latach 2006-2014, Czasopismo Przedsiębiorstwo & Finanse nr 3(14)-2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2016, ISSN 2084-1361; liczba punktów wg MNiSzW – 8.
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowychVII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Rachunkowość Warta Poznania” 2017, wystąpienie i prezentacja artykułu pt. „Rola raportowania społecznego w sprawozdawczości przedsiębiorstw”. 26 – 27 kwietnia 2016 roku, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości OSKAR 2016, wystąpienie i prezentacja artykułu pt. „Rola rachunku kosztów działań w zarządzaniu kosztami”.  
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie)
C2. Udział (granty zakończone)
D. Inna aktywność naukowa (max. 5 aktywności)
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta