Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta UwB, stoi na straży praw doktoranta wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa zakładowego w sprawach dotyczących ochrony praw doktoranta. Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji, zobowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Rzecznik ma prawo występowania za zgodą zainteresowanego w jego imieniu wobec władz podmiotu prowadzącego studia doktoranckie lub szkołę doktorską. Działania Rzecznika działa mają na celu, w szczególności: udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce; podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych; analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta na Uniwersytecie w Białymstoku.

Link do strony Rzecznik Praw Doktoranta: https://www.facebook.com/RPDUWB

Rzecznik Praw Doktoranta UwB kadencji 2023/2024

mgr Łukasz Sołowiej (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

l.solowiej@uwb.edu.pl