Rudnicka Natalia

Imię i nazwisko doktoranta: Natalia Rudnicka
E-mail (w domenie UwB): n.rudnicka@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiej Kultura jako dobro społecznie pożądane
Promotor dr hab. Anna Gardocka- Jałowiec, prof. UwB
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Politycznej
Zakład Teorii Ekonomii