Rajtarski Krzysztof

Imię i nazwisko doktoranta: Krzysztof Rajatarski
E-mail (w domenie UwB): k.rajtarski@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejZnaczenie nierówności dochodowych w wybranych czynnikach wzrostu gospodarczego
Promotor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Politycznej
Zakład Teorii Ekonomii